Znečištění ovzduší je hlavním rizikem pro zdraví
Zdraví

Znečištění ovzduší je hlavním rizikem pro zdraví

nebezpečí, které musíme dbát na to - z automobilů, které se pohybují rychlostí otřesů, aby otevřely šachty. Nicméně, větší nebezpečí, které se často stává nerozpoznatelným - nechává nás nevědomky vystavené - je znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší představuje významná zdravotní rizika a je třeba podniknout kroky k jeho ochraně, tvrdí odborníci z oblasti životního prostředí.

Podle odboru ochrany životního prostředí může znečištění ovzduší ve vysokých koncentracích škodit našemu zdraví. Faktory jako městský smog, znečištění částic a toxické znečišťující látky se mohou nakonec projevit ve vážných zdravotních obavách. Při podráždění očí, nosu a krku

  • Dýchavičnost, kašel,
  • Těsnost na hrudi a dýchací potíže Zhoršení stávajícího plicního nebo srdce
  • problémy s astmatem
  • Zvýšené riziko srdečního záchvatu

Dlouhodobá expozice může být ještě škodlivější pro naše zdraví - v průběhu času, poškození imunitního, neurologického, reprodukčního a respiračního systému může zanechat jedince s chronickými oslabujícími stavy. Výskyt rakoviny je také nebezpečím dlouhodobé expozice znečištění ovzduší.

Nedávné studie spojily znečištění ovzduší se zdravotními problémy, jako je dětský astma, těhotenství, porodní komplikace a srdeční onemocnění. Odhaduje se, že 1,7 milionu úmrtí dětí je způsobeno znečištěním. Znečištění ovzduší může vést k různým účinkům na životní prostředí, včetně:

  • Kyselé deště: Obsahuje škodlivé množství kyseliny dusičné a sírové, které mohou být přenášeny větrem, někdy stovky mil. Kyselé deště způsobí, že se půda a vodní útvary okyselí, což činí vodu nevhodnou pro některé ryby a volně žijící živočichy.
  • Haze: způsobuje se, když se sluneční světlo setkává s malými částicemi znečištění ve vzduchu. Může zatemnit jasnost, barvu, strukturu a formu toho, co pozorujeme. Některé znečišťující látky jsou přímo vyzařovány do atmosféry.
  • Globální změna klimatu : V okolí zemské atmosféry je přírodní ozónová vrstva, která obsahuje plyny, které zachytí některé sluneční teplo - pomáhá udržovat zemská teplota stabilní. Účinky se nazývají "skleníkový efekt". Bohužel, s emisemi znečištění ovzduší se počet skleníkových plynů zvyšuje a pomalu se zvyšuje teplota planety.
Přestože bude vyžadovat kolektivní úsilí o zvrácení zastřešujících efektů znečištění ovzduší na této planetě, je možné, abyste sami omezili riziko.

  • Věnujte pozornost větrným modelům: Zavřete okna svého domu, abyste zabránili vnikání znečišťujících látek. To je zvláště důležité, pokud žijete v blízkosti silnic nebo dálnic, kde často projíždějí vozidla.
  • Znečištění ozónem v létě: Přichází to ve formě znečištění vyhozených automobily, autobusy a továrnami, které reagují se slunečním světlem. V časných odpoledních hodinách má tendenci k vrcholu, proto doporučujeme, abyste se v letních měsících vyhnuli intenzivnímu cvičení venku.
  • Použijte filtr HEPA: Čištění vzduchu ve vašem domě pomocí vysoce účinného čističe vzduchu sníží častice ve vašem domově, dokonce i ve vysoko znečištěných oblastech.
Pacienti s migrénou zjistili, že mají nedostatek vitamínů
UV bezpečnostní měsíc: Rosacea, endometrióza, fibromyalgie, vysoký krevní tlak a alergie

Zanechte Svůj Komentář