Nový pohled na věkovou ztrátu sluchu
Zdraví

Nový pohled na věkovou ztrátu sluchu

Nový pohled na věkovou ztrátu sluchu byl odhalen. Vědecky související ztráta sluchu je často považována za důsledek problémů uvnitř ucha, ale nové poznatky naznačují, že vinník je problémy v mozku.

Vědci zjistili, že schopnost mozku zpracovávat zvuk se snižuje, jak stárneme.

Vědci rozdělili 32 dospělých do dvou skupin - jedna skupina měla průměrný věk 22 let a druhá 65. Účastníci dostali testy porozumění řeči a podstoupili skenování mozku.

V klidném a hlučném prostředí měla starší skupina větší obtížnost při sledování a porozumění řeči. Bylo zjištěno, že problémy se sluchovým postižením jsou také patrné z mozkových skenů.

Zjištění naznačují, že problémy s sluchem souvisejícími s věkem zahrnují také mozky. To může být důsledkem neschopnosti mozku správně interpretovat význam některých zvukových signálů.

Společné cviky zranění a prevence
Léčba osteoartrózy založená na objevování kmenových buněk pomáhá regenerovat tkáň, chrupavku a kostní hmotu: Studie

Zanechte Svůj Komentář